utorak, 2. travnja 2013.

Zašto i kada potražiti pomoć logopeda?


Za sve one kojima nije dovoljno jasno koja je uloga logopeda, i za sve one koji razmišljaju o tome koga zatražiti za pomoć: evo par kratkih crtica o prisutnosti teškoća kod kojih je dobro kontaktirati logopeda!

Djeca i mladi s poremećajima jezično-govorne komunikacije

- nerazvijen govor - jezične teškoće
- teškoće/poremećaji artikulacije

- teškoće čitanja i pisanja (dyslexia i dysgraphia)
- nefluentan govor - mucanje (balbuties)
- brzopletost (batharismus)
- poremećaji glasa (dysphonia)
- motorički govorni poremećaji (dječja apraxia, dysarthria) 


Djeca s teškoćama u učenju
- teškoće čitanja i pisanja
- teškoće usvajanja matematike
- smetnje pažnje i koncentracije, hiperaktivnost

Djeca s neurorazvojnim rizikom

- prijevremeno rođena djeca
- djeca rođena iz rizičnih trudnoća
- djeca s pre/peri/postnatalnim oštećenjima mozga
- djeca s dystonim sy

Djeca i mladi s posebnim potrebama

- oštećenje sluha
- intelektualne teškoće
- autizam
- motorički poremećaji i kronične bolesti
- genetski sindromi

Odrasle osobe sa smetnjama jezično - govorne komunikacije

- nefluentan govor - mucanje/brzopletost
- teškoće govora i jezika nastale nakon lezija središnjeg živčanog sustava: traume i cerebrovaskularni inzult (aphasia, anarthria, apraxia)

I moj savjet: kontaktirajte logopeda ODMAH da se ne izgubi vrijeme dragocjeno za napredak i ublažavanje/svladavanje teškoća.

Pozdrav!!

Teta Logopedica

Nema komentara:

Objavi komentar