četvrtak, 4. travnja 2013.

Logoped na radnom mjestu

A perfect day of SLP begins with a perfect cup of coffee or tea...


Da, da, i skoro svaki moj radni dan započinje upravo ovako... savršenom šalicom kave ili čaja… i jurim na posao koji obožavam!!

A gdje sve logopedi/ce rade:

- u sustavu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, otorinolaringološkim, neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima)
- na području odgoja i obrazovanja (kao stručni suradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za odgoj i obrazovanje)
- u sustavu socijalne skrbi (gerijatrijskim ustanovama, dječjim domovima)
- u posebnim ustanovama (centrima, udrugama i posebnim ustanovama za rehabilitaciju)
- u znanstveno-istraživačkim institucijama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.)
- u privatnoj praksi

Nadam se da vam je dan započeo suncem, kavom/čajem u ugodnom društvu, na radnom mjestu koji volite i da ste sad spremni za nove radne pobjede!


Teta Logopedica

Nema komentara:

Objavi komentar