četvrtak, 6. veljače 2014.

Praktična logopedija

Osoba sam koja se drži brojnih teorija i primjera koje sam slušala i pamtila na predavanjima mojih dragih profesora. Mnogi su mi postali inspiracija. 
No, ne samo oni, već i kolege logopedi s kojima sam radila i surađivala. 

Ipak, ponekad se nađem pred problemom koji teško rješavam i znam da nisam jedina. 

O takvim većim problemima raspravlja se na različitim simpozijima i skupovima, mnogi svoje teorije na dugo i široko opisuju u znanstvenim radovima, stavljaju pred nas svoja rješenja obrađena u brojnim doktoratima... no, što je sa svakodnevnom upotrebom? 
Što je sa onom praktičnom logopedijom koja nam pruža funkcionalno rješenje ''sad i odmah'', a ne tek jednu od teorija "što bi bilo kad bi bilo" i slične "multifunkcionalne" ideje. 

Osobno se još uvijek držim onih svojih kreativnih bilješki s predavanja i konzultacija... ali ponekad mi se javi onaj davni početnički osjećaj bespomoćnosti i nekompetencije. 
Taj osjećaj koji koči mene osobno, istovremeno sprečava rast i razvoj mene kao stručnjaka, uništavajući kvalitetu odnosa logoped-osoba. 
Odjednom naiđem na krug nerazumijevanja sustava odgoja i obrazovanja, rehabilitacije i socijalne politike prema djeci i obitelji. 

Budući da se bavim i praktičnim i istraživačkim radom, a budući da mi je bitna interakcija s osobom na terapiji, stalno preispitujem tu praktičnu logopediju. Praktičnu u smislu knjiga i priručnika dostupnih svakom logopedu, ali i svakom roditelju. 
Koliko je ta literatura kompetentna, koliko nam dobivene informacije omogućuju da vratimo tu izgubljenu sigurnost u svakodnevnom praktičnom radu i koliko nam pomaže da odbacimo naše autodestruktivne obrasce ponašanja? Kolika je korist svih onih popularnih logopedskih naslova na koje svakodnevno nailazim u knjižarama? Voljela bih znati da li vam pomognu. Meni su neke zaista korisne, dok nad drugima zastanem... zbog pretrpljenog šoka!

Moj brand manager (da, da, imam ga i ja!) potaknuo me na realizaciju nekih ideja koje dugo čekaju u kutiji, na dnu ormara (figurativno rečeni)... tek nekoliko ideja da pomognem ostalim logopedima (ali i roditeljima i učiteljima!) kojima će usavršiti sebe i svoj svakodnevni rad. 
Krenuti ćemo s realizacijom pa kud stignemo...


Teta Logopedica


Nema komentara:

Objavi komentar